O nakladatelství

O nakladatelství JŠ

Nakladatelství ING JIŘÍ ŠANDERA zahájilo činnost v roce 2012.

Rozhodujícím podnětem pro jeho založení byla skutečnost, že i když jsem byl autorem velmi dobře prodejných knih Pohádky z kouzelné zahrady, Bambalanda a Štruntalanda (o čemž svědčí fakt, že byly vyprodány do posledního kusu) a mimořádně úspěšné knihy Hurá do školky (ta se výtečně prodávala nejen v Česku, ale rovněž ve slovenské mutaci na Slovensku), přesto se nakladatelé neměli k tomu, aby mi vydali další knihu. Jejich ediční plány byly plné na několik let dopředu. Řekl jsem si: „To spíš umřu, než se toho dočkám. Založím si nakladatelství a budu si to, co napíšu, vydávat sám. Dnes toho rozhodně nelituji." A jestli jsou moje knihy dobré? To ať posoudí sám čtenář.

Na tvorbu knih nejsem sám.

Dobrá kniha, a hlavně ta, která je určena pro dětského čtenáře, se bez ilustrací neobejde. Každého, kdo si kupuje nebo půjčuje knihu, nejprve upoutá její výtvarné zpracování, teprve potom se jeho oči zaměří na text. Proto pro každý nový rukopis vždy hledáme neokoukaného nevšedního ilustrátora, či ilustrátorku a děláme malé „výběrové řízení“. V současné době spolupracujeme se skvělým ilustrátorem Petrem Lorencem (dvě leporela a dvě knihy) a mladou nadanou ilustrátorkou s obrovskou budoucností Kamilou Pokornou (ta nyní pracuje na ilustracích pro naší druhou společnou knihu).

Grafické úpravě a typografickému zpracování se věnuje Bronislava Šanderová. Typografie je zvláštní druh umění a veliký kumšt. Typograf a grafik v jedné osobě citlivě propojuje texty s obrázky, vybírá to nejvhodnější písmo. Jiné musí být pro začátečníka a jiné pro zdatného čtenáře. Tu něco barevně zvýrazní, tam cosi zmenší, či zvětší. Zapojuje svou kreativitu, své vidění, aby měla budoucí kniha tu pravou fazónu a správný šmrnc. Přitom nesmí udělat sebemenší chybičku! Pozorný čtenář by ji v knize jistě objevil.
Nesmírně důležité jsou práce na korekturách, které zmíněným činnostem předcházejí, případně probíhají souběžně. Komu by se líbila kniha s pravopisnými a jinými nedostatky. Vše završuje spolupráce se společností, která knížku či leporelo vytiskne. Nám se osvědčila spolupráce s brněnskou tiskárnou CENTA a se slovenskou firmou Grafobal.

Kniha z našeho nakladatelství je tedy výsledkem společného úsilí – spisovatele (autora či autorky textů) – ilustrátora či ilustrátorky – korektora – typografky – tiskaře. Každý z nich vložil do budoucí knihy kus svého já a tím ji obohatil a obdaroval ji jedinečností. Taková kniha má duši a přináší čtenáři potěšení a radost. Věřím tomu, že vnímavý čtenář to pozná a koupí si od nás další knihu a možná ji i někomu doporučí. Co víc si přát?

O mé knihy projevili zájem malí i velcí čtenáři, knihovny, mateřské školy, základní školy (ty je používají jako mimočítankovou četbu). Je mi ctí a potěšením, že mě všechny tři zmíněné instituce stále častěji zvou na besedy, čtení a povídáni s dětmi, učiteli a někdy i rodiči. Zvláště paní ředitelky z MŠ si libují, že za dětmi přijde konečně muž. Ten je prý v tomto prostředí vzácností. Rovněž je milé pasovat děti v první třídě na čtenáře a dozvědět se, že během roku četli mnou napsanou knihu Pohádky z kouzelné zahrady. Je příjemné nechat druháky či třeťáky číst některou mou povídku, třeba z knihy Bambalanda a Štruntalanda o tom Jak šel Pár facek do školy a se čtvrťáky a páťáky diskutovat o knize Naše třídní je mimozemšťan. Na besedách získávám tolik potřebnou zpětnou vazbu. K mé radosti na vlastní oči vidím a na vlastní uši slyším, že se knihy nakladatelství JŠ líbí. Dokud tomu tak bude, hodlám psát a vydávat knihy dál…

Původní záměr nakladatelství byl takový, že bude vydávat knihy a leporela pouze z mého pera. Nebylo to kvůli tomu, že bych si myslel, že jenom já umím napsat něco jó a ti ostatní ne. Vedla mě k tomu zkušenost, že ačkoliv jsem nabízel zákazníkům i tituly od jiných autorů, téměř ve všech případech po prolistování celé řady knih nakonec prohlásili: „Jé! Vy jste autor? Já si teda vezmu tady tu vaši knihu a prosím připište mi k tomu věnování.“ Prostě a jednoduše. Knihy, které jsem napsal já, se mi prodávaly mnohem lépe.

Jenže člověk míní a život mění. Když se k nám dostal rukopis Dany Šimkové uchvátil nás natolik, že jsme se rozhodli udělat výjimku. Slovo dalo slovo a za nějaký čas byl na světě napínavý dobrodružný román s názvem „Uvězněni“ (o lidech, kteří uvízli v jeskyni) a po něm následovalo volné pokračování „Útěk do Mombasy“. Dnes má nakladatelství nejen autora, ale též autorku. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Jiří Šandera.